Jan Charytoniuk

- Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz


Plan kont

Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego komentarz

Jan Charytoniuk

Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego typu operacji. W opisie kont dla budżetów JST zostały pomini

Wydawnictwo: Infor

Komentarz do planów kont

Komentarz do planów kont

Jan Charytoniuk

Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 15 lutego 2012 roku. W Komentarzu scharakteryzowano zasady funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, podano wykaz operacji gospodarczych ujmowanych na danym koncie wraz z przywołani

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK