Jan Maciej Czajkowski

- Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19


Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19

Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19

Jan Maciej Czajkowski

Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego w związku z COVID-19. Wiele podjętych przez rząd decyzji i regulacji prawnych spowodowało konieczne przemodelowanie działalności JST i wpłynęło na stan ich finansów. W prezentowanej publikacji omówiono przede wszystkim konsekwencji budżetowe i organizacyjne dotyczące gmin, powiatów i województw. Wskazuje także kierunki postępowań JST dotyczące przygotowania budżetów, organizacji oświaty i pomocy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Komentarz do planu kont Augustowska

Zmiany w funkcjonowaniu JST w związku z COVID-19

Jan Maciej Czajkowski

Praktyczne opracowanie skoncentrowane na jednostkach samorządu terytorialnego w związku z COVID-19. Wiele podjętych przez rząd decyzji i regulacji prawnych spowodowało konieczne przemodelowanie działalności JST i wpłynęło na stan ich finansów. W prezentowanej publikacji omówiono przede wszystkim konsekwencji budżetowe i organizacyjne dotyczące gmin, powiatów i województw. Wskazuje także kierunki postępowań JST dotyczące przygotowania budżetów, organizacji oświaty i pomocy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck