Jan Zimmermann

- Prawo administracyjne Zimmermann


Prawo administracyjne Zimmermann

Prawo administracyjne Zimmermann

Jan Zimmermann

Podręcznik z prawa administracyjnego Zimmermanna jest systematycznym i kompletnym wykładem podstawowego kursu prawa administracyjnego w zakresie tak zwanej części ogólnej, przeznaczonym dla studentów prawa i administracji. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego. Zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 1

Jan Zimmermann

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:- wartości prawa administracyjnego,- aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,- aksjologia prawa miejscowego,- aksjologia prawa ochrony środowiska,- aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 2

Aksjologia prawa administracyjnego Tom 2

Jan Zimmermann

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:- wartości prawa administracyjnego,- aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,- aksjologia prawa miejscowego,- aksjologia prawa ochrony środowiska,- aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Czas w prawie administracyjnym

Czas w prawie administracyjnym

Jan Zimmermann

W dniach 27-28 listopada 2010 r. odbyto się w Krakowie I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci z Zakład u Prawa Administracyjnego i z Zakładu Nauki Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem tego Spotkania było zagadnienie czasu w prawie administracyjnym.W prawie administracyjnym, które jest najbardziej dynamiczne i najściślej związane

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Koncepcja systemu prawa administracyjnego

Koncepcja systemu prawa administracyjnego

Jan Zimmermann

Niniejsza książka zawiera pełną dokumentację Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który odbył się w Zakopanem w dniach 24 # 27 września 2006 r. Zjazd ten był poświęcony stworzeniu podstaw pełnego systemu prawa administracyjnego, którego opracowanie jest potrzebą chwili z uwagi na przełomowy moment, w jakim znajduje się ta dziedzina prawa w Polsce, i na liczne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska