Janda Paweł

- Prawo upadłościowe Komentarz


Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz

Janda Paweł

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer