Janda Paweł

- Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 roku


Prawo upadłościowe Komentarz

Prawo upadłościowe Komentarz stan prawny 1 marca 2020 roku

Janda Paweł

W komentarzu z prawa upadłościowego pisanym z perspektywy praktyka szczególny nacisk położono na przybliżenie kwestii związanych z postępowaniem w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości, biorąc pod uwagę interesy zarówno wierzyciela, w jaki sposób i dłużnika. W części dotyczącej przepisów odnoszących się do postępowania upadłościowego uwagę zwrócono na tryb zgłoszenia wierzytelności i jego rozpoznania na liście wierzytelności, sposoby zaspokajania

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0