Janina Fornalik

- Obowiązkowy split payment


Split Payment 2020

Obowiązkowy split payment

Janina Fornalik

Wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment było możliwe dzięki uzyskaniu decyzji derogacyjnej wydanej przez Radę UE na początku 2019 r. Na jej podstawie Polska może zastosować obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w okresie do końca lutego 2022 r. w stosunku do 152 grup towarowych i usługowych szczegółowo wskazanych w decyzji (ostatecznie w załączniku nr 15 do VATU znalazło się 150 grup towarów i usług). Dodatkowo wprowadzono limit kwotowy stosowania obowiązku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 128,09 zł 149

Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

Mechanizm podzielonej płatności w pytaniach i odpowiedziach

Janina Fornalik

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split payment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62). Rozwiązanie to obowiązuje od 1.7.2018 r. i jest rozwiązaniem zupełnie nowym jeśli chodzi o polski system podatkowy. W związku z wprowadzaniem nowego i nieznanego dotychczas rozwiązan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck