Janina Panowicz Lipska

- Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa


pakiet-zobowizania-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 92.39 zł 118

podrecznik-beck-o-o-zobowiazaniach.jpg

Zobowiązania część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

Podręcznik Zobowiązania – cześć szczegółowa omawia m.in.:umowy regulujące przeniesienie praw,umowy regulujące używanie rzeczy i świadczenie usług,umowy dotyczące stosunków kredytowych i zabezpieczenia wierzytelności,umowy o funkcji alimentacyjnej,umowę ubezpieczenia, umowę spółki.Dwunaste wydanie uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, um

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

system-prawa-2011.jpg

Prawo zobowiązań część szczegółowa Tom 8 System Prawa Prywatnego

Janina Panowicz Lipska

W Tomie 8. omówione zostały umowy regulujące używanie rzeczy (najem, dzierżawa, użyczenie, leasing), umowy regulujące stosunki kredytowe (pożyczka, kredyt, kredyt konsumencki, depozyt nieprawidłowy, umowa rachunku bankowego), zabezpieczenie wierzytelności (poręczenie, umowa gwarancji bankowej, akredytywa), umowy o funkcji alimentacyjnej (renta, dożywocie, umowa z następcą). Ponadto,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck