Janusz Borkowski

- Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski


2016-postepowanie-sadowoadministracyjne-lexis-nexis.jpg

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.69 zł 79

kpa-komentarz-2013-borkowski-kodeks.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Barbara Adamiak

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych. W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydan

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 263.12 zł 299

system-prawa-administracyjnego-beck-komentarz.jpg

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 342.39 zł 399

postepowanie-administracyjne-i-812312i.jpg

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W najnowszym wydaniu podręcznika omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: - zakresu właści

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

2014-postepowanie-sadowoadministracyjne-lexis-nexis.jpg

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Janusz Borkowski

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku omówiono zarys przemian p

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

2011-postepowanie-sadowoadministracyjne-lexis-nexis.jpg

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

Podręcznik Adamiak Barbary zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem tych samych autorów. W podręczniku przedstawiono koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

zaka-06833x.jpg

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Barbara Adamiak

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego oraz prawa postępowania sądowoadministracyjnego. Problemy ujawniające się w toku stosowania prawa procesowego i mat

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

DIFI-SO022.jpg

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej

Paweł Janusz Borkowski

Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytania: jak Unia Europejska chce kształtować swoje stosunki z państwami południowego i wschodniego sąsiedztwa, jak postrzega wspólne wyzwania, w jaki sposób chce wpływać na wydarzenia zachodzące u jej granic oraz na jakie przeszkody napotyka w realizacji swojej polityki, której ważnym elementem jest promowanie wartości europejskich.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin