Janusz Borkowski

- Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 258.95 zł 299

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowa

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 61.94 zł 79

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 335.09 zł 399

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W najnowszym wydaniu podręcznika omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: - zakresu właści

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Janusz Borkowski

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku omówiono zarys przemian p

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: post

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

Podręcznik Adamiak Barbary zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem tych samych autorów. W podręczniku przedstawiono koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecz

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Barbara Adamiak

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego oraz prawa postępowania sądowoadministracyjnego. Problemy ujawniające się w toku stosowania prawa procesowego i mat

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej

Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej

Paweł Janusz Borkowski

Publikacja próbuje odpowiedzieć na pytania: jak Unia Europejska chce kształtować swoje stosunki z państwami południowego i wschodniego sąsiedztwa, jak postrzega wspólne wyzwania, w jaki sposób chce wpływać na wydarzenia zachodzące u jej granic oraz na jakie przeszkody napotyka w realizacji swojej polityki, której ważnym elementem jest promowanie wartości europejskich.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin