Janusz Borkowski

- Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski


Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Komentarze Kodeksowe

W Komentarzu do kodeksu postępowania administracyjnego przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, piętnastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: postępowanie przed organami administracyjnymi, postępowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Andrzej Wróbel

Tom 9 zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.: zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

W podręczniku z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego zostały omówione koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W najnowszym wydaniu podręcznika omówiono najnowsze zmiany prawne dotyczące: - zakresu właściwości sądu administracyjnego, - nowego rodzaju skargi, - kompetencji judykacyjnej, uproszczenia i

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak

Janusz Borkowski

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne przedstawia koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku omówiono zarys przemian procesowych regulacji prawnych, funkcje zasad, instytucji i czynności procesowych postępowania admi

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym już wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem − zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. Czytelnicy znajdą w nim także praktyczne omówienie takich zagadnień jak: postępowanie przed organami administracyjnymi, postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak

Krzysztof Wąsowski

W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejskiego. W komentarzu znajdziesz praktyczne omówienie takich zagadnień jak: - postępowanie przed organami administracyjnymi, - postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami administracyjny

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Janusz Borkowski

Podręcznik Adamiak Barbary zachowuje ciągłość podstawowych założeń z wielokrotnie wznawianym podręcznikiem tych samych autorów. W podręczniku przedstawiono koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz kształt prawny nadany im w polskim systemie prawa, a także ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Podręcznik przedstawia zarys przemian procesowych regulacji praw

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Barbara Adamiak

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W publikacji przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego oraz prawa postępowania sądowoadministracyjnego. Problemy ujawniające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy