Janusz Drachal

- Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi


Wzory-pism-orzeczen-postepowaniu-przed-sadami-administracyjnymi.jpg

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bogusław Dauter

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postęp

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 131.99 zł 169

metodykapracysadadministracyjnych.jpg

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),- postępowanie w I instancji, czyli właściwoś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 175.12 zł 199

wzory-pism-i-759121i.jpg

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi

Bogusław Dauter

Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.: - stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

hauser-wierzbowski-komentarz-sadowy.jpg

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz

Hauser Roman

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany dos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck