Janusz Sasak

- Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia


Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia

Janusz Sasak

Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, stało się ważnym obszarem aktywności współczesnych menedżerów w instytucjach ochrony zdrowia. Brak działań minimalizujących to ryzyko prowadzi do utraty ciągłości funkcjonowania podmiotu lub

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska