Janusz Zubrzycki

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex


Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Unimex

Janusz Zubrzycki

Rok 2019 to rewolucja w PIT i CIT!!!! Poważne zmiany w tych podatkach dotyczą także środków trwałych, głównie w zakresie nowych limitów amortyzacji osobowych samochodów firmowych oraz leasingu tych samochodów. W książce w sposób bardzo przystępny omówiono powyższe nowości oraz inne zagadnienia z zakresu przedmiotowego środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, m.in.:- definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;- kosztów uzyskania przychodów z tytu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Leksykon VAT 2019 Unimex

Leksykon VAT 2019 Unimex Zubrzycki

Janusz Zubrzycki

Od 2019 roku obowiązują liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:- VAT od bonów towarowych i usługowych - zmiana zasad określania miejsca opodatkowania w przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) - zmiany w Mini-One Stop Shop (MOSS) - likwidacja odrębnych wniosków o zwrot VAT - zmiany terminów w uldze na złe długi - nowe określenie podmiotów powiązanych na tle VAT. Szczegółowe, ko

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

PKWiU a stawki VAT 2019 Unimex

PKWiU a stawki VAT 2020 Unimex

Janusz Zubrzycki

Pozycja przedstawiająca szczegółowe wykazy towarów i usług opodatkowanych niższymi stawkami VAT niż podstawowa oraz zwolnionych od VAT, z podanymi symbolami PKWiU z 2008 r. Nieoceniona pomoc dla wszystkich tych, którzy nie chcą mieć problemów z urzędem skarbowym. Stan prawny aktualny na 2014 rok.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2020

Małgorzata Wieczorek Fronia

Książka o utrwalonej renomie na rynku czytelniczym, omawiająca szczegółowo wszystkie zagadnienia podatkowe w tym także wynikające z ostatnich nowelizacji, z uwzględnieniem problematyki rachunkowości, odnoszące się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stan prawny bieżący na 2012 rok. I. POJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE III. RODZAJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH AMORTYZACJA IV. WARTOŚĆ POCZĄTKOWA V. ZASADY I METODY AMORTYZA

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Małgorzata Wieczorek Fronia

Pozycja o utrwalonej renomie na rynku czytelniczym, omawiająca szczegółowo wszystkie zagadnienia podatkowe w tym także wynikające z ostatnich nowelizacji, z uwzględnieniem problematyki rachunkowości, odnoszące Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Małgorzata Wieczorek

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym. Pozycja o utrwalonej renomie na rynku czytelniczym, omawiająca szczegółowo wszystkie zagadnienia podatkowe w tym także wynikające z ostatnich nowelizacji, z uwzględnieniem problematyki rachunkowości, odnoszące się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stan prawny aktualny 2011 rok.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Małgorzata Wieczorek Fronia

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym i bilansowym. Pozycja o utrwalonej renomie na rynku czytelniczym, omawiająca szczegółowo wszystkie zagadnienia podatkowe w tym także wynikające z ostatnich nowelizacji, z uwzględnieniem problematyki rachunkowości, odnoszące się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Stan prawny aktualny 2011 rok.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Unimex