Jarosław Kordziński

- Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli


Wypalenie zawodowe u nauczycieli

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Jarosław Kordziński

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania:jak skutecznie wzmacniać chęć do działania?jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami?jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie?jak zachować pasję do tego, co robimy?jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem?

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska