Jarosław Kordziński

- Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą


Rozwój i awans zawodowy nauczyciela

Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą

Jarosław Kordziński

Książka opisuje źródła i sposoby kształtowania autorytetu nauczyciela oraz przedstawia pozycję nauczyciela w kontekście debaty nad znaczeniem współczesnej edukacji. Omawiane zagadnienia dotyczą m.in.: formalnych podstaw autorytetu nauczyciela, kompetencji zawodowych niezbędnych w procesie edukacji, samooceny i motywacji nauczyciela oraz planowania kariery, skutecznej współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami, kodeksu etyki nauczyciela, tworzonego przez szkołę. Książka po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wypalenie zawodowe u nauczycieli

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli

Jarosław Kordziński

Książka ma na celu umożliwienie zdiagnozowania poziomu wypalenia i poszukania jego potencjalnych źródeł w codziennej pracy nauczyciela. Stanowi próbę odpowiedzi na takie pytania:jak skutecznie wzmacniać chęć do działania?jak radzić sobie ze stresem w pracy z uczniami?jak stać się autorytetem w swojej dziedzinie?jak zachować pasję do tego, co robimy?jak efektywnie pracować nad własnym rozwojem?

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska