Jarosław Marciniak

- MERITUM HR HUMAN RESOURCES


meritum-hr-wolters.jpg

MERITUM HR HUMAN RESOURCES

Jarosław Marciniak

Profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0

Audytfunkcjipersonalnej.jpg

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Jarosław Marciniak

Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestrukturyzować. Cenną pomocą w przeprowadzeniu analizy sprawności funkcji personalnej może być niniejsza publikacja. Jest ona praktycznym poradnikiem prz

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Regulaminyproceduryfirmie.jpg

Regulaminy i procedury w firmie

Jarosław Marciniak

W publikacji omówiono podstawowe i zazwyczaj wykorzystywane w praktyce regulaminy, takie jakim sposobem regulamin pracy i wynagradzania, organizacyjny, a zarówno regulaminy i procedury premiowania, przyznawania nagród, rekrutacji, adaptacji i ocen dodatkowo socjalne i szkoleniowe. Zaprezentowano tak jak innego typu regulacje stosowane przez pracodawców, dotyczące m.in.: - bezpieczeństwa dany

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Mobbing-dyskryminacja-molestowanie.jpg

Mobbing dyskryminacja molestowanie

Jarosław Marciniak

Publikacja przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania – przede wszystkim formalne, organizacyjne i kadrowe. Istotna część książki poświęcona jest właśnie praktyce p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

LNWP-7631x_1.jpg

Odpowiedzialność karna pracodawcy

Jarosław Marciniak

Odpowiedzialność karna pracodawcy to pogłębiona analiza problematyki dotyczącej odpowiedzialności karnej pracodawcy za naruszenie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego. Jest to niezwykle poważny problem, ponieważ na rosnącą skalę naruszeń praw pracowniczych wpływa sytuacja gospodarcza kraju. Gdy poziom bezrobocia wzrasta, liczba przestępstw po

Wydawnictwo: LexisNexis Polska