Jarosław Mika

- Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce


Dokumentacje podatkowe

Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Jarosław Mika

Książka omawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także raportów Country-by-Country. Celem książki o dokumentacji podatkowej jest zapoznanie czytelnika z zasadami tworzenia dokumentacji podatkowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Jarosław Mika

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:metod szacowania cen transferowych,restrukturyzacji działalności,informacji o cenach transferowych (TP-R), do kt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Paula Arciszewska

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji posłuży Ci jako:- wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów,- praktyczne źródło wiedzy dotyczące t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Ceny transferowe Komentarz 2019 do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych

Jarosław Mika

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), które weszły w życie 1.1.2019 r. Publikacji zawiera uaktualnienie regulacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Pieńkowski Tadeusz

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych, poza zwiększeniem obowiązków spółek, oznaczają także zwiększone ryzyko odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ro

Wydawnictwo: Infor

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Barowicz Marek

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do elimina

Wydawnictwo: Placet

Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Wyciślok Józef

Celem książki jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing przez administrację podatkowa. Książka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące cen transferowych, podmiotów powiązanych, przerzucania dochodów w świetle umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania; r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Barowicz Marek

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, wśród poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie przychodów (kosztów) tak, by zmniejszyć (zoptymalizować) odpowiedzialność publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do

Wydawnictwo: Wydawnictwo Placet Plak Leszek

Ceny transferowe Analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych

Ceny transferowe Analiza regulacji normatywnych przykłady rozwiązań praktycznych

Wiśniewski Paweł

Transakcje z podmiotami powiązanymi to tradycyjnie jedność z istotnych obszarów zainteresowania fiskusa. Nie zawsze jasne regulacje normatywne w tym zakresie powodują wiele wątpliwości interpretacyjnych, przyczyniając się do wzrostu poziomu niebezpieczeństwa podatkowego ponoszonego przez przedsiębiorców pozostających w relacjach gospodarczych z podmiotami powiązanymi. Publikacja stanowi odpowiedź na praktyczne potrzeby podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym

Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym 2019

Lasiński Sulecki

Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich reżimów mających współcześnie zastosowanie do transakcji między podmiotami powiązanymi (zasady arms length w podatkach dochodowych, wartości rynkowej w VAT, cen transferowych w prawie celnym) oraz liczne odwołania do proponowanej przez Komisję Europejską wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania. W treści ujęto informacje na temat przepisów dotyczących przedsiębiorstw powiązanych oraz procedury wzajemnego p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska