Jarosław Mika

- Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)


Metody szacowania cen transferowych

Metody szacowania cen transferowych (po nowelizacji)

Jarosław Mika

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie metod szacowania cen transferowych. Uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193 ze zm.). Autorzy poruszają następujące zagadnienia: podział metod szacowania cen transferowych na dwie główne kategorie (tradycyjne i zysku trans

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Ceny transferowe nowe zasady dokumentacji

Leksykon cen transferowych zawiera informacje o cenach transferowych (TP-R)

Jarosław Mika

Leksykon cen transferowych to publikacja, która stanowi zbiór haseł wraz z ich opisami i przykładami. Autorzy opisują zagadnienia z zakresu cen transferowych zawarte zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i aktach wykonawczych, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1.01.2019 roku. W książce znajdziesz m.in. definicje odnoszące się do:metod szacowania cen transferowych,restrukturyzacji działalności,informacji o cenach transferowych (TP-R), do kt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ceny transferowe Komentarz do rozporządzenia

Ceny transferowe Komentarz do rozporządzeń Metody szacowania i analizy cen transferowych

Jarosław Mika

Prezentowana publikacja przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.W publikacji uwzględniono aktualny stan prawny, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), które weszły w życie 1.1.2019 r. Publikacji zawiera uaktualnienie regulacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)

Jarosław Mika

Publikacja omawia stosunkowo nowe pojęcie w polskim systemie podatkowym – restrukturyzację na gruncie cen transferowych. Zagadnienie to wymaga wyczerpującego wyjaśnienia, ponieważ nie istnieje powszechnie obowiązująca definicja restrukturyzacji. Książka ta stanowi cenną pomoc dla podatników i doradców podatkowych, którzy opisują w dokumentacji Master File występujące w grupie działania restrukturyzacyjne w zakresie poszczególnych, istotnych łańcuchów wartości dodanej. W p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Dokumentacje podatkowe

Dokumentacje podatkowe Podatki w praktyce

Jarosław Mika

Książka omawia zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. modyfikacji w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor porusza problem tworzenia lokalnych dokumentacji, tzw. LOCAL FILE, grupowej dokumentacji MASTER FILE, a także raportów Country-by-Country. Celem książki o dokumentacji podatkowej jest zapoznanie czytelnika z zasadami tworzenia dokumentacji podatkowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Ceny transferowe 259 wyjaśnień i interpretacji

Paula Arciszewska

Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji posłuży Ci jako:- wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów,- praktyczne źródło wiedzy dotyczące t

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Ceny transferowe Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej

Pieńkowski Tadeusz

Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, ich księgowych, w jaki sposób również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w zakresie obowiązków dotyczących dokumentowania cen transferowych, poza zwiększeniem obowiązków spółek, oznaczają także zwiększone ryzyko odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za ro

Wydawnictwo: Infor

Ceny transferowe

Ceny transferowe

Barowicz Marek

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowiązujących w danym państwie, dążąc do elimina

Wydawnictwo: Placet

Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Ceny transferowe przedsiębiorstwa powiązane przerzucanie dochodów

Wyciślok Józef

Celem książki jest przedstawienie, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, problematyki dotyczącej przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi,a zwłaszcza przebiegu procedury postępowania kontrolnego przeprowadzanego w zakresie transfer pricing przez administrację podatkowa. Książka omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące cen transferowych, podmiotów powiązanych, przerzucania dochodów w świetle umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania; r

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Ceny transferowe Narzędzie optymalizacji podatkowej grupy kapitałowej

Barowicz Marek

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, pośród poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie zysków (kosztów) tak, iżby zmniejszyć (zoptymalizować) odpowiedzialność publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów aktualnych w danym państwie, dążąc do elimi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Placet Plak Leszek