Jarosław Zagrodnik

- Kodeks karny skarbowy komentarz Beck


Kodeks karny skarbowy komentarz

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Leszek Wilk

Komentarz uwzględnia specyfikę prawa karnego skarbowego, odnosząc się w sposób szczegółowy do przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów podatkowych, celnych, dewizowych oraz dotyczących organizacji gier hazardowych. Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące przede wszystkim: przestępstw i wykroczeń skarbowych, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, postępowania wykonawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Publikacj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Proces karny

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2021 r.

Jarosław Zagrodnik

Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian. W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia gruntowne zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Leszek Wilk

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publikacja obejmuje kompleksowe przedstawienie problematyki materialnoprawnej oraz procesowej prawa karnego skarbowego. Z zagadnień dotyczących problematyki materialnoprawnej przedstawiono m.in.: - zasady odpowiedzialnośc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym ujęcie metodyczne

Jarosław Zagrodnik

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pozycją procesową oraz aktywnością obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym i karnym skarbowym, w szczególności w postępowaniach: przygotowawczym, przed sądem pierwszej instancji oraz apelacyjnym. W opracowaniu zaprezentowano również dopuszczalność, wymagania formalne oraz podstawy kasacji, wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu i skargi na wyrok sądu odwoławczego. Ponadto p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarze LEX

Kodeks postępowania karnego Komentarz praktyczny do nowelizacji 2021

Jarosław Zagrodnik

Publikacja stanowi praktyczny przewodnik w formie komentarza do najnowszej, obszernej nowelizacji procedury karnej, uchwalonej przez Sejm 19 lipca 2019 r. Nowela ta przewiduje m.in.: odformalizowanie procedur; ograniczenie procedury przesłuchania; wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania przez sąd wszystkich dokumentów; sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad; możliwość uwzględnienia kasacji w całości na

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz Piotr Ślęzak

Piotr Ślęzak

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Komentarz w sposób wyczerpujący omawia zagadnienia dotyczące prawa autorskiego oraz praw pokrewnych. Dzięki jasnej i przejrzystej systematyce prezentowana publikacja ułatwia rozwiązywanie pojawiających się w praktyce problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych. Autorzy wykorzystują w nim swoje wieloletnie doświadczen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz Beck

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny oraz orzecznictwo. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala Czytelnikowi zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza pozycja w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in.: przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciwko obowiązkom podatkowym i roz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Książka przeznaczona jest dla adwokatów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Leszek Wilk

Komentarz do ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks uległy skarbowy w sposób klarowny i przeźroczysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów połączonych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie, uwzględniając i prezentując najnowszy stan prawny. Niniejsza stanowisko w sposób wyczerpujący i zarazem konkretny pozwala zaznajomić się Czytelnikowi z kwestiami dotyczącymi m.in. przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym przestępstw przeciw obowiązkom podat

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck