Jaroszewska Ignatowska Iwona

- Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy


Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle ustawodawstwa polskiego, a także ustalenia, które uprawnienia pracownicze przysługują pracownikom niepełnoetatowym w wymiarze proporcjonalnym, a które w pełnej wysokości. Autorka porusza zagadnienie zatrudnienia w niepełnym wymiarze w ramac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Akta osobowe 2019 Jak uniknąć błędów

Akta osobowe 2020 Jak uniknąć błędów

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowy

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Akta osobowe 2019 Jak uniknąć błędów

Akta osobowe 2020 Jak uniknąć błędów

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowy

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego