Jaroszewska Ignatowska Iwona

- Akta osobowe 2020 prowadzenie przechowywanie zmiany


Akta osobowe 2020 Jak uniknąć błędów

Akta osobowe 2020 prowadzenie przechowywanie zmiany

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowy

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Monografia to pierwsza na polskim rynku publikacja, która w sposób kompleksowy porusza zagadnienie zatrudnienia niepełnoetatowego. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy na tle ustawodawstwa polskiego, a także ustalenia, które uprawnienia pracownicze przysługują pracownikom niepełnoetatowym w wymiarze proporcjonalnym, a które w pełnej wysokości. Autorka porusza zagadnienie zatrudnienia w niepełnym wymiarze w ramac

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Akta osobowe 2020 Jak uniknąć błędów

Akta osobowe 2020 Jak uniknąć błędów

Jaroszewska Ignatowska Iwona

Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców dotyczące prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji pracowniczej gromadzonej w aktach osobowych. Koniecznie przeczytaj, jak uniknąć błędów w aktach osobowych, za które pracodawcy grozi kara grzywny! Zapoznaj się z praktycznym zestawieniem 27 najczęściej popełnianych błędów w aktach osobowych oraz sprawdź, których dokumentów nie musisz czy też wręcz nie możesz przechowywać w aktach osobowy

Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego