Jasudowicz Tadeusz

- Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo


Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Jasudowicz Tadeusz

Lektura stanowi przestronny zespół tłumaczeń dokumentów obejmujący również teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jakże i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wojna i pokój Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych

Wojna i pokój Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych

Jasudowicz Tadeusz

XV wydanie Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka przebiega w roku szkolnym 2007/2008 pod hasłem Wojna i Pokój prawa człowieka w konfliktach zbrojnych". Niniejszy zestaw materiałów ma stworzyć podstawy na rzecz opanowania znajomości niezbędnej w zmaganiach uczestników. Autorzy mają nadzieję, że zestaw zainteresuje również badaczy, naukowców i studentów, podejmujących tematy dotycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi

Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi

Jasudowicz Tadeusz

Książka składa się z pięciu części odpowiadającym następującym zagadnieniom: prawo konstytucyjne i międzynarodowe, prawo cywilne, ekonomia i prawo administracyjne, społeczeństwo i polityka społeczna, a również materiały europejskie. Poszczególne artykuły są autorstwa pracowników naukowych Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyżs

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego