Jasudowicz Tadeusz

- Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo


Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Międzynarodowe standardy bioetyczne Dokumenty i orzecznictwo

Jasudowicz Tadeusz

Publikacja stanowi przestronny zbiór tłumaczeń dokumentów zawierający również teksty konwencji międzynarodowych, dokumentów soft law, jak i orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących problematyki ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk i technik biomedycznych. Zaprezentowane dokumenty zostały opatrzone komentarzami autorskimi przybliżającymi przedstawiane zagadnienia. W lekturze zawarto szerokie spektrum zadań biomedycznych powiązanych między innym

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Wojna i pokój Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych

Wojna i pokój Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych

Jasudowicz Tadeusz

XV odsłona Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka przebiega w roku szkolnym 2007/2008 pod hasłem Wojna i Pokój prawa człowieka w konfliktach zbrojnych". Niniejszy zestaw materiałów ma utworzyć podstawy na rzecz opanowania znajomości niezbędnej w zmaganiach uczestników. Skrybowie mają nadzieję, że zestaw zainteresuje także badaczy, naukowców i studentów, podejmujących tematy dotyczące losu praw człowieka w sytuacjach ekstremalnych, w tym w stanach nadzwyczajnych i w konfliktach

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi

Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi

Jasudowicz Tadeusz

Książka składa się z pięciu części odpowiadającym następującym zagadnieniom: prawo konstytucyjne i międzynarodowe, prawo cywilne, system ekonomiczny i prawo administracyjne, społeczeństwo i taktyka społeczna, a również materiały europejskie. Poszczególne artykuły są autorstwa pracowników naukowych Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego