Jerzy Bieluk

- Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz


zarzad-sukcesyjny-przedsiebiorstwa.jpg

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Komentarz

Jerzy Bieluk

Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druk sejmowy Nr 2293 – ustawa oczekuje na publikację w Dz.U.). Wchodzi ona w życie docelowo po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

umowa-o-roboty-budowlane-beck.jpg

Umowa o roboty budowlane

Jerzy Bieluk

Książka Umowa o roboty budowlane. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism stanowi szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane (art. 647–659 KC) uwzględniające nowelizację, która weszła w życie z dniem 1.6.2017 r. oraz przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących tej tematyki. Komentarz ma na celu ułatwienie zawierania umó

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 149.03 zł 189

ustawa-ksztaltowaniu-ustroju-rolnego-nowelizacja-komentarz.jpg

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Jerzy Bieluk

Komentarz do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.). Ustawa ta przewiduje daleko idące ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi, najistotniejsze z nich to: możliwość nabywania nieruchomości rolnych wyłącznie przez rolników indywidualnych; wprowadzenie szeregu obowiązków przy nabyciu nieruchomości rolnych – m. in. obowiązku osobis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

komentarz-do-ustawy-o-lasach.jpg

Ustawa o lasach Komentarz

Jerzy Bieluk

Praktyczny komentarz do ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.), która stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących lasów.Komentarz uwzględnia zwłaszcza nowelizację dokonaną ustawą z 13.4.2016 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r. poz. 586), która z dniem 30.4.2016 r. dodała art. 37a–37k, wprowadzając instrumenty prawne do nabywania prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 123.64 zł 159

rozliczenia-zwiazane-ze-spadkiem.jpg

Rozliczenia związane ze spadkiem

Jerzy Bieluk

Rozliczenia związane ze spadkiem. Powołanie do spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych to publikacja, która stanowi kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących rozliczeń związanych ze spadkobraniem oraz procedury z tym związanej. Kolejne 2. wydanie publikacji opiera się na obowiązujących przep

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 130.67 zł 169

ksiazka-postepowanie-prawo-cywilne-dobie-informatyzacji.jpg

Postępowanie i prawo cywilne w dobie informatyzacji

Jerzy Bieluk

W 2016 roku wchodzą w życie bardzo istotne regulacje w zakresie informatyzacji prawa i postępowania cywilnego. W dniu 1 lipca tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE C

Wydawnictwo: Wydawnictwo Currenda