Jerzy Ciszewski

- Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski


Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Komentarz do kodeksu cywilnego dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Wykorzystując najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, w jednotomowym komentarzu przedstawiono autorski komentarz do wszystkich przepisów kodeksu cywilnego. Uwagi do poszczególnych artykułów k.c. zostały opracowane w sposób ni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych - przez najważni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Jerzy Ciszewski

Prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka skierowana do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks cywilny Komentarz LexisNexis

Kodeks cywilny Komentarz LexisNexis

Jerzy Ciszewski

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste korzystanie z niej jest wygodne, nawet poza biurem. Nowoczesny układ oraz konsekwentne uporządkowanie treści pozwalają polecić tę publikację przede wszystkim młodym prawnikom i aplikantom. Komentarz z pewnością sprosta również oczekiwani

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Jerzy Ciszewski

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie prawniczym omówieniem niezwykle doniosłej w praktyce gospodarczej problematyki przekształcenia spółki cywilnej w spółki handlowe. Praca analizuje istotę przekształcenia, jego skutki prawne, możliwości i obowiązki wspólników w procesie przekształcania spółki cywilnej w spółkę handlową według polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi