Jerzy Ciszewski

- Polskie prawo handlowe Ciszewski


Polskie prawo handlowe Ciszewski

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynaj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Jerzy Ciszewski

Prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka s

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Jerzy Ciszewski

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie prawniczym omówieniem niezwykle doniosłej w praktyce gospodarczej problematyki przekształcenia spółki cywilnej w spółki handlowe. Praca analizuje istotę przekształcenia, jego skutki prawne, możliwości i obowiązki wspólników w procesie przekształcania spółki cywilnej w spółkę handlową według polskiego Kodeksu spółek handlowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi