Jerzy Ciszewski

- Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski Stan prawny 30 lipca 2019 roku


Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski

Kodeks cywilny Komentarz Ciszewski Stan prawny 30 lipca 2019 roku

Jerzy Ciszewski

Komentarz do kodeksu cywilnego dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz aplikantów, którzy szukają zwięzłych, a zarazem wyczerpujących odpowiedzi na skomplikowane pytania z zakresu prawa cywilnego materialnego. Wykorzystując najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa, w jednotomowym komentarzu przedstawiono autorski komentarz do wszystkich przepisów kodeksu cywilnego. Uwagi do poszczególnych artykułów k.c. zostały opracowane w sposób ni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Polskie prawo handlowe Ciszewski

Jerzy Ciszewski

Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się wykorzystać w tym opracowaniu. Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa autorzy przedstawili w sposób zwięzły i uporządkowany, poczynając od prawa przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych - przez najważni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Prawo cywilne część ogólna Ciszewski Stępień-Sporek

Jerzy Ciszewski

Prawo rzeczowe i prawo rodzinne w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik stanowi opracowanie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa rodzinnego w pytaniach i odpowiedziach. Forma opracowania spowodowała konieczność dokonania selekcji powyższego materiału, wybrania najważniejszych zagadnień, które zostały przedstawione w sposób syntetyczny i przejrzysty. Książka skierowana do studentów prawa i administracji jako wstęp do rozpoczęcia nauki prawa cywilnego albo

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Kodeks cywilny Komentarz LexisNexis

Kodeks cywilny Komentarz LexisNexis

Jerzy Ciszewski

Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie do czasu jego wydania. Jego ogromną zaletą jest ujęcie obszernego materiału w jednym tomie. Poręczny format i doskonała jakość tej publikacji sprawiają, że częste korzystanie z niej jest wygodne, nawet poza biurem. Nowoczesny układ oraz konsekwentne uporządkowanie treści pozwalają polecić tę publikację przede wszystkim młodym prawnikom i aplikantom. Komentarz z pewnością sprosta również oczekiwani

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe

Jerzy Ciszewski

Książka jest pierwszym w polskim piśmiennictwie prawniczym omówieniem niezwykle doniosłej w praktyce gospodarczej problematyki przekształcenia spółki cywilnej w spółki handlowe. Praca analizuje istotę przekształcenia, jego skutki prawne, możliwości i obowiązki wspólników w procesie przekształcania spółki cywilnej w spółkę handlową według polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi