Jerzy Gierusz

- Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi


Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi

Jerzy Gierusz

Komentarz wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych; charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach; założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 274.81 zł 367.5

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jerzy Gierusz

Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań. Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz

Komentarz do planu kont w promocyjnej cenie. Książka zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kont, docenione przez wielu księgowych. Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tadeusz Naumiuk

Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowania w formie pisemnej kierownik jednostki gospodarczej. Plan kont z komentarzem stanowi najlepszą pomoc w przygotowaniu takiego opracowania. To przykładowa, praktyczna dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Wzorcowy plan kont z komentarzem 2019

Wzorcowy plan kont z komentarzem 2020

Pałka Marian

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, budownictwo, rolnictwo) oraz świadczącym różnego rodzaju usługi, jak również jednostkom handlowym. Może być wykorzystywane przez głównych księgowych, kierowników księgowości, dyrektorów finansowych, controllerów oraz innych pracownik

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Zakładowy plan kont dla sp z oo

Zakładowy plan kont dla sp z oo

Pałka Marian

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. na rok 2014 i lata następne z opisem zasad i metod rachunkowości. Poradnik zawiera trójwariantowy plan kont dla spółki małej, średniej i dużej z opisem funkcjonalnym kont syntetycznych i zasadami tworzenia kont analitycznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm

Pałka Marian

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Wzorcowy plan kont z komentarzem

Wzorcowy plan kont z komentarzem

Pałka Marian

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, budownictwo, rolnictwo) oraz świadczącym różnego rodzaju usługi, jak również jednostkom handlowym. Może być wykorzystywane przez głównych księgowych, kierowników księgowości, dyrektorów finansowych, controllerów oraz innych pracownik

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.