Jerzy Gierusz

- Plan kont z komentarzem Gierusz


plankontkomentarzgierusz.jpg

Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz

Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego komentarza do planu kont, docenione przez wielu księgowych. Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 237.59 zł 304.5

ksiazka-miedzynarodowe-standardy-oddk.jpg

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce

Jerzy Gierusz

Ponad 1000 stron. Jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 259.19 zł 357

INFR-316025x.jpg

Plan kont dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tadeusz Naumiuk

Każdy podmiot gospodarczy prowadzi własną rachunkowość w oparciu nie tyle o ustawę o rachunkowości, ile o przygotowaną na jej podstawie dokumentację przyjętych zasad rachunkowości. Dokumentację tę opracowuje i wprowadza do stosowania w formie pisemnej kierownik jednostki gospodarczej. Plan kont z komentarzem stanowi najlepszą pomoc w przygotowaniu takiego opracowania. To przykładowa

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

Wzorcowy-plan-kont-komentarzem-2013.jpg

Wzorcowy plan kont z komentarzem 2013

Pałka Marian

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, budownictwo, rolnictwo) oraz świadczącym różnego rodzaju usługi, jak również jednostkom handlowym. Może być wykorzystywane przez głównych ks

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

plan-kont-spzoo-sigma-2013.jpg

Zakładowy plan kont dla sp z oo

Pałka Marian

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Przykładowe opracowanie wzorcowe Zakładowego Planu Kont dla spółki z o.o. na rok 2014 i lata następne z opisem zasad i metod rachunkowości. Poradnik zawiera trójwariantowy plan kont dla spółki małej, średniej i dużej z opisem funkcjonalnym kont syntetycznych i zasadami tworzenia kont analitycznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

plan-kont-sigma-2013.jpg

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm

Pałka Marian

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Wzorcowy-plan-kont-komentarzem-2013.jpg

Wzorcowy plan kont z komentarzem

Pałka Marian

Książa z planu kont adresowana do wszystkich rodzajów jednostek, z wyjątkiem banków i zakładów ubezpieczeń. Książka jest szczególnie przydatna jednostkom zajmującym się działalnością wytwórczą (przemysł przetwórczy i wydobywczy, budownictwo, rolnictwo) oraz świadczącym różnego rodzaju usługi, jak również jednostkom handlowym. Może być wykorzystywane przez głównych ks

Wydawnictwo: INFOR PL S.A.

PWEW-00809.jpg

Rachunkowość międzynarodowa

Lech Bednarsk

Reforma systemu gospodarczego, perspektywa przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, powstanie i rozwój coraz liczniejszej grupy przedsiębiorstw międzynarodowych wszystko to wpływa na wyraźny wzrost zainteresowania zagadnieniami rachunkowości międzynarodowej. Zainteresowanie to wynika z jednej strony z konieczności przystosowania polskiej rachunkowości do międzynarodowych uregulowań (wyma

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.