Jerzy Lachowski

- Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116


kodeks-karny-2011-tom2-komentarz-becka.jpg

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu ka

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 279.39 zł 349

Kodeks-karny-wykonawczy-Komentarz-lachowski.jpg

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- nadzoru penitencjarnego;- wykonania kary i jej indyw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

prawo+karne+zarys+problematyki+lachowski.jpg

Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Prawo karne Z

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 62.09 zł 79

nauka-o-przestepstwi-wydawnictwa-beck.jpg

Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Ryszard Dębski

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące się do wielu – często odmiennych – założe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 340.99 zł 399

ksiazka-prawo-karne-kazusach.jpg

Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski

Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do każdego kazusu sformułowano pytanie. Każdy kazus przedstawia zwięźle i krótko stany faktyczne ukierunkowane na określony problem prawny, który wymaga

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

kodeks-karny-2017-komentarz.jpg

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz z kodeksu karnego jest skierowany do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz prawników aplikujących w tych zawodach. Ponadto może być przydatna studentom kierunków prawa i administracji, a w szczególności seminarzystom oraz doktorantom. W komentarzu czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

ksiazka-nauka-o-przestepstwie-paprzycki.jpg

Nauka o przestępstwie Tom 4

Paprzycki Lech

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne poglądy na prezentowane zagadnienia, co pozwala zapoz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Naukaoprzestepstwie.jpg

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Paprzycki Lech

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów. W książce zaprezentowano i omówiono:- okoliczności wyłącz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo-karne-zarys-problematyki-Marek-Lachowski.jpg

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karne i inne formy reakcji na czyn zabroniony, a także części szczególnej, w której omówione zostały poszczególne kategorie przestępstw. Marek i Lachowski w swoich rozważaniach odwołu

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

bekw-5302x.jpg

Prawo karne Testy Becka

Jerzy Lachowski

Książka Prawo karne zawiera zbiór testów z zakresu prawa karnego materialnego. Publikacja podzielona jest na rozdziały odpowiadające systematyce Kodeksu karnego i obejmuje pytania zarówno do jego części ogólnej, szczegółowej, jak i wojskowej. W ramach testów uwzględniono w zasadzie wszystkie przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu karnego. Pytania testowe zawarte w zbiorze sprawdza

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck