Jerzy Lachowski

- Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski


Prawo karne zarys problematyki Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Prawo karne Zarys problematyki omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważn

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Jerzy Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- nadzoru penitencjarnego;- wykonania kary i jej indywidualizacji;- odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz poglądami wyrażanymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Komentarz do kodeksu karnego zawiera omówienie przepisów k.k. wg stanu prawnego na dzień 1.08.2018 r., czyli odnosi się do tekstu jednolitego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 System Prawa Karnego

Ryszard Dębski

Wydanie drugie Tomu 3 Systemu Prawa Karnego odwołuje się do najnowszego i najbardziej aktualnego stanu prawnego a także najnowszego polskiego orzecznictwa dotyczącego fundamentalnej (często spornej) problematyki prawa karnego – zasad odpowiedzialności. W niniejszej pozycji uwzględniono najbardziej aktualne poglądy doktryny, odwołujące się do wielu – często odmiennych – założeń teoretycznych i argumentów dogmatycznych dotyczących m.in. konstruowania struktury przestępstw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne w kazusach

Prawo karne w kazusach

Jerzy Lachowski

Kazusy z prawa karnego stanowić będą pomoc dydaktyczną w prowadzeniu zajęć z prawa karnego. Zbiór składa się z pogrupowanego tematycznie zbioru kazusów odpowiadającego systematyce ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Do każdego kazusu sformułowano pytanie. Każdy kazus przedstawia zwięźle i krótko stany faktyczne ukierunkowane na określony problem prawny, który wymaga rozstrzygnięcia. W tym celu trzeba dokonać pogłębionej wykładni określonego uregulowania, z we

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

System Prawa Handlowego

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja Prawo karne gospodarcze zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym – spe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Kodeks karny część ogólna Komentarz art. 1-116

Królikowski Michał

Seria Duże Komentarze Becka to pozycja, która przedstawia Czytelnikowi nie tylko przyczyny i cele, ale i konsekwencje wprowadzenia poszczególnych norm do polskiego systemu prawnego dla wszystkich uczestników procesu karnego (od wszczęcia postępowania przygotowawczego aż do zakończenia wykonywania kary). Bieżące, jednotomowe wydanie zawiera komentarz do całej części ogólnej Kodeksu karnego, do art.1–116. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nauka o przestępstwie Tom 4

Nauka o przestępstwie Tom 4

Paprzycki Lech

Tom 4 Systemu Prawa Karnego, odnoszący się do kluczowych kwestii dotyczących istoty przestępstwa napisany został przez 15 wybitnych Autorów, praktyków, specjalistów z dziedziny prawa karnego. Dużym walorem jest fakt, iż reprezentują oni różne ośrodki naukowe i różne pokolenia prawników, wyrażając często odmienne, polemiczne poglądy na prezentowane zagadnienia, co pozwala zapoznać się Czytelnikowi z przekrojowym spojrzenie na dany problem. Ze względu na kluczową dla nauki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Nauka o przestępstwie Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej Tom 4 System Prawa Karnego

Paprzycki Lech

Książka zawiera gruntowne i kompleksowe ujęcie fundamentalnych dla prawa karnego kwestii dotyczących wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności karnej, stanowi niezbędnik każdego karnisty oraz cenną pozycję dla praktyków prawa karnego, studentów kierunków prawniczych, aplikantów adwokackich, sędziów i prokuratorów. W książce zaprezentowano i omówiono:- okoliczności wyłączające bezprawność, gdzie szczegółowym komentarzem opatrzono m.in. instytucję obrony koniecznej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Prawo karne zarys problematyki Marek Lachowski

Jerzy Lachowski

W podręczniku w sposób przystępny i precyzyjny przedstawiono najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa karnego w tym naukę o przestępstwie i zasady odpowiedzialności, kary, środki karne i inne formy reakcji na czyn zabroniony, a także części szczególnej, w której omówione zostały poszczególne kategorie przestępstw. Marek i Lachowski w swoich rozważaniach odwołują się do rozwiązań zawartych w kodeksie postępowania karnego i prawa karnego wykonawczego, co

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska