Jerzy Pierog

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stosowanie JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego


Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stosowanie JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Jerzy Pierog

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich gruntownej znajomości nie tylko pzp, ale także dyrektyw unijnych. Książka jest kompleksowym opracowaniem na temat stosowania JEDZ w postępowaniac

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom