Jerzy Siegień

- Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD


Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD

Jerzy Siegień

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na każdym etapie procesu budowlanego.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki związanej z prawem budowlanym uregulowanej w ustawie – Prawo budowlane, Kodeksie cywilnym (wybrane przepisy), ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Jerzy Siegień

Książka obejmuje wzory umów, decyzji i pism stosowanych w zakresie procesu budowlanego m.in. dotyczące najmu sprzętu budowlanego lub związane z zatrudnieniem podwykonawców, a także umowy mające zastosowanie przy większych inwestycjach, takich jak umowa o generalne wykonawstwo robót lub generalną realizację inwestycji. Książka zawiera również wybrane wzory z zakresu ochrony środowiska oraz nieruchomości związane z procesem inwestycyjnym. Publikacja, ma na celu pomóc uczest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego

Jerzy Siegień

Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występujących w prawie budowlanym, przydatnych na każdym etapie procesu budowlanego.Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki związanej z prawem budowlanym uregulowanej w ustawie – Prawo budowlane, Kodeksie cywilnym (wybrane przepisy), ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck