Jerzy Skorupka

- System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2


System Prawa Karnego Procesowego Tom 1

System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2

Jerzy Skorupka

System Prawa Karnego Procesowego Tom VIII Dowody Część 1 i 2

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Proces karny Skorupka

Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego

Dagmara Gruszecka

Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;- formy, model i konstrukcję procesu karnego;- jego wszczęcie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Szczególne dziedziny prawa karnego Bojarski

Marek Bojarski

Tom 11 Systemu Prawa Karnego, pod redakcją prof. dr hab. Marka Bojarskiego, pt. Szczególne dziedziny prawa karnego prezentuje w sposób wyczerpujący problematykę prawa karnego skarbowego, prawa karnego wojskowego oraz pozakodeksowego prawa karnego.W niniejszej publikacji, składającej się z 11 rozdziałów kompleksowo i precyzyjnie, w oparciu o najnowszy stan prawny (ale również dokonując analizy prawno-porównawczej) i aktualne orzecznictwo, a także poglądy doktryny omówiona został

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

Prawo karne gospodarcze Tom 10 System Prawa Handlowego

System Prawa Handlowego

Tom 10, uwzględniający najnowsze zmiany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego, stanowi kompendium wiedzy na ten temat przydatnej osobom obsługującym podmioty gospodarcze, w szczególności spółki prawa handlowego. Publikacja Prawo karne gospodarcze zawiera szczegółowy opis podstaw odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym. Pierwsza część zawiera omówienie źródeł prawa karnego gospodarczego, jego funkcji oraz wyjaśnia specyfikę prawa karnego gospodarczego, w tym – spe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Kodeks karny skarbowy Komentarz Zgoliński

Violetta Konarska Wrzosek

Komentarz do kodeksu karnoskarbowego na 2018 rok zawiera wszechstronne omówienie aktualnych problemów praktyki stosowania Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności tych zagadnień, które wywołują rozbieżności w orzecznictwie i spory w doktrynie. Autorzy komentarza udzielają wielu praktycznych wskazówek, w przypadku kwestii spornych proponują własne rozwiązania ze stosownym uzasadnieniem, ponadto uwzględniają w niezbędnym zakresie elementy metodyki pracy przedstawicieli niektó

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,- właściwości oraz składu sądu,- stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w pos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym

Wojciech Jasiński

Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: zasady domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Autorzy odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć "ciężar dowodu" i "obowiązek dowodzenia"?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy odwrócenie ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Książka przeznaczona jest dla adwokatów

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki

Jerzy Skorupka

Prezentowany Komentarz jest kompleksowym opracowaniem wszystkich zagadnień występujących na tle stosowania ustawy z 17.6.2004 rok o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora oraz w postępowaniu sądowym.Autorzy omawiają genezę oraz znaczenie poszczególnych przepisów ustawy,dokonując wykładni uwzględniającej dorobek doktryny postępowania karnego i popartej autoryt

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Violetta Konarska Wrzosek

Prezentowany Komentarz do ustawy kodeks karny skarbowy jest jedną z niewielu pozycji na rynku z tego tematu zawierającą najnowszą nowelizację z listopada 2006 r. Autorzy pracownicy naukowi i wybitni specjaliści z dziedziny prawa karnego skarbowego - w bardzo wyczerpujący a zarazem skondensowany i ciekawy sposób komentują ustawę, odnosząc się do ostatnich poglądów doktryny i judykatury. Bogata literatura do każdego działu, obszerny indeks rzeczowy, przejrzysty układ pozwalają na

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 324.692ms