Jerzy Strzebinczyk

- Prawo rodzinne Strzebinczyk


Prawo rodzinne Strzebinczyk

Prawo rodzinne Strzebinczyk

Jerzy Strzebinczyk

W piątym, wydaniu podręcznika z prawa rodzinnego kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które nie dopuszczają do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa oraz wskazują na konieczność sięgnięcia po określone formy pomocy rodzicom,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska