Joanna Adamczyk

- Ustawa o rachunkowości The Accounting Act


Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Joanna Adamczyk

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, jak również w dyrektywach i rozporządzeniach Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie brytyjskim. Drugie wydanie uw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure

Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure

Joanna Adamczyk

Tłumaczenie zostało uaktualnione o najnowsze zmiany w przepisach i odzwierciedla stan prawny obowiązujący w kwietniu 2018. W szczególności uwzględnia ono obszerną, kompleksową oraz systemową reformę procedury karnej z 2016 roku, która w zasadniczy sposób odwróciła nurt wcześniejszej reformy procesu karnego z lipca 2015 roku. Nowe wydanie, uaktualniając tłumaczenie o najnowsze zmiany do przepisów, uaktualnia tłumaczenie o szereg obszernych zmian wprowadzonych do tekstu ustawy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 368.911ms