Joanna Bzdok

- Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy

Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy

Joanna Bzdok

Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie podstawowe zasad, jakimi rządzi się polskie prawo pracy.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck