Joanna Haberko

- Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4


Prawo farmaceutyczne

Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4

Joanna Haberko

Publikacja Prawo farmaceutyczne System Prawa Medycznego Tom 4 skierowana jest do teoretyków i praktyków zajmujących się prawem medycznym, w szczególności obsługą podmiotów leczniczych, a także do środowisk medycznych, ekonomistów i szerokiego grona osób zainteresowanych prawem medycznym, a także studentów medycyny i prawa.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz do art. 1-449

Gutowski Maciej

Komentarz do kodeksu cywilnego jest zbiorowym dziełem wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, będących gwarantami wysokiego poziomu zarówno merytorycznego , jak i praktycznego prezentowanych omówień. Dzieło zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny . Szczegółowo zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące: wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela lub d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Kodeks cywilny Tom 2 Komentarz do art. 450-1088

Gutowski Maciej

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu , powoływanie orzeczeń , glos oraz literatury , rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks cywilny. Komen

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych

Joanna Haberko

Prezentowana publikacja ukazuje całokształt sytuacji cywilnoprawnej związanej z procedurami medycznymi obejmującymi diagnostykę i terapię przedurodzeniową. Autorka omawia niezwykle złożone zagadnienie statusu i podmiotowości prawnej dziecka poczętego w kontekście podejmowania decyzji i wyrażania zgody na zastosowanie medycznych procedur przedurodzeniowych. Opracowanie przedstawia także sytuację matki i ojca dziecka wobec konieczności podjęcia diagnostyki i terapii ich nienarodzo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska