Joanna Misztal Konecka

- Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019


Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12)

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz do art. 205(1)-424(12) Reforma KPC 2019

Andrzej Marciniak

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 2051–42412 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:- środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia),- postępowań odrębnych (postępowania w sprawach: małżeńskich, ze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych

Joanna Misztal Konecka

W ksiązce z postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego jasno i przystępnie omówiono przepisy sądowego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w sprawach cywilnych. Publikacja uwzględnia m.in. gruntowną zmianę modelu funkcjonowania zawodu komornika sądowego, wynikającą z ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z 28.02.2018 r. o kosztach komorniczych. W książce zostały przedstawione kluczowe zagadnienia z zakresu polskiego postępowania zabezpieczają

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo rzymskie publiczne

Prawo rzymskie publiczne

Antoni Dębiński

Książka z prawa rzymskiego publicznego wykorzystuje tradycyjny podział historii starożytnego Rzymu na cztery okresy, wyróżnione na podstawie przemian ustrojowych (królestwo, republika, pryncypat, dominat), przy równoczesnym wyodrębnieniu treści dotyczących źródeł prawa, organizacji administracji terytorialnej, wojskowości, skarbowości, religii oraz polityki karnej. Analizowane zagadnienia ilustrowane są tekstami pochodzącymi ze źródeł prawniczych, literackich i epigraficznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości

Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości

Grzegorz Tylec

Opracowanie zawiera artykuły przygotowane na konferencję naukową pt. Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, która odbyła się 3 kwietnia 2008 rok na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na pierwszy plan w zakresie elektronicznych aspektów wymiaru sprawiedliwości wysuwają się problemy związane z funkcjonowaniem w nowej rzeczywistości technologicznej rejestrów sądowych. Przedstawiono zagadnienia zw

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Prawo cywilne Kazusy z orzecznictwem

Prawo cywilne Kazusy z orzecznictwem

Joanna Misztal Konecka

Prezentowana publikacja Prawo cywilne stanowi zbiór kazusów wraz z orzecznictwem z zakresu prawa cywilnego. Opracowanie zostało podzielone na cztery części odpowiadające księgom kodeksu cywilnego część ogólną, prawo rzeczowe, zobowiązania i spadki. Zdobywanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego poprzez rozwiązywanie kazusów stanowi niejako powrót do korzeni prawa cywilnego tkwiących w prawie rzymskim, będącym jedną z podwalin cywilizacji europejskiej. Równocześnie, pomimo tego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska