Joanna Salachna

- Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego


Ustawa o rachunkowości Komentarz

Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Salachna

Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne. Koncentrują się na regulacjach i po

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa

Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość

Joanna Salachna

Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym opracować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a także wprowadzić wieloletnią prognozę finansową. W publikacji: charakterystyka i konstrukcja wieloletniej prognozy finansowej oraz procedura jej opracowywania i uchwalania, omówienie struktury uchwały budżetowej oraz wzór takiej uchwały (w kilku wariantach), dług jednostki samorządu terytorialnego i defic

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK