Joanna Wyporska Frankiewicz

- Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego


Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska Frankiewicz

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym

Joanna Wyporska Frankiewicz

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Agnieszka Piskorz Ryń

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Autorzy wyjaśniają zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji publicznej wynikające m.in. z ochrony prywatności

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom