Joanna Wyporska Frankiewicz

- Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego


Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska Frankiewicz

W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności: Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.: po

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0,00 zł 0

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Bogdan Fischer

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autorzy przedstawili w książce m.in. takie zagadnienia, jak: zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, warunki ustalania opłat, sposoby rozpatrywania wniosków, obowiązki podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji, katalog dopuszczalnych warunków ponownego wykorzystywania informacj

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Wyporska Frankiewicz

W książce wyczerpująco opisano zagadnienia związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek. Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mogą być wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w praktyce jednostek samorządu terytorialnego

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej

Gwarancje procesowe zobowiązanego w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym

Joanna Wyporska Frankiewicz

Celem publikacji jest zbadanie, czy przepisy regulujące administracyjne postępowanie egzekucyjne zapewniają zobowiązanemu odpowiednią ochronę w toku postępowania zmierzającego do przymusowego wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Komentarz

Agnieszka Piskorz Ryń

W komentarzu w praktyczny sposób omówiono regulacje ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która weszła w życie 16 czerwca 2016 roku. Autorzy wyjaśniają zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania, przybliżają warunki ustalania opłat, określają terminy i sposoby rozpatrywania wniosków. Analizują ograniczenia związane z dostępem do informacji publicznej wynikające m.in. z ochrony prywatności

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom