Jolanta Chałupczak

- Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)


Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)

Jolanta Chałupczak

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze:- Majątek przedsiębiorstw- Bilans- Operacje gosp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami

Jolanta Chałupczak

Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia – stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości: - układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań);- liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Jolanta Chałupczak

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie rachunkowość finansowa. Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości zbiór rozwiązań 1

Zasady rachunkowości zbiór rozwiązań 1

Jolanta Chałupczak

Rozwiązania do zadań zamieszczonych w „Zasadach rachunkowości zbiór zadań. Zagadnienia przedstawione w zbiorze: I. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw II. Bilans. Operacje gospodarcze III. Dokumentacja księgowa IV. Konta bilansowe V. Kierunki uszczegółowienia ewidencji VI. Konta wynikowe VII. Techniczne formy księgowości

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowosci zbiór zadań

Zasady rachunkowosci zbiór zadań

Teresa Bartel

Zagadnienia: 1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw 2. Bilans. Operacje gospodarcze 3. Dokumentacja księgowa 4. Konta bilansowe 5. Kierunki uszczegółowienia ewidencji 6. Konta wynikowe 7. Techniczne formy księgowości

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości

Teresa Bartel Jolanta Chałupczak Ewa Potulska Katarzyna Stec

Rozwiązania do zadań zamieszczonych w „Zasadach rachunkowości – zbiór zadań

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK