Jolanta Chałupczak

- Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami Chałupczak z suplementem elektronicznym


Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunkowość finansowa zbiór zadań z rozwiązaniami Chałupczak z suplementem elektronicznym

Jolanta Chałupczak

Bogaty zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia stanowi kontynuację i rozszerzenie zagadnień zawartych w części 1 Zasady rachunkowości – zbiór zadań z rozwiązaniami. Zalety publikacji, które pomogą w nauce rachunkowości: układ zbioru dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami do uzupełnienia); liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji ułatwiające zrozumi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami z suplementem elektronicznym Chałupczak ODDK

Jolanta Chałupczak

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Układ zbioru jest dostosowany do jednostki lekcyjnej: wprowadzenie, rozwiązane przykłady, zadania do rozwiązania (z miejscami na wpisanie rozwiązań). Zagadnienia przedstawione w zbiorze:- Majątek przedsiębiorstw- Bilans- Operacje gosp

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Jolanta Chałupczak

Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie rachunkowość finansowa. Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretycznym do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Zag

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości zbiór rozwiązań 1

Zasady rachunkowości zbiór rozwiązań 1

Jolanta Chałupczak

Rozwiązania do zadań zamieszczonych w „Zasadach rachunkowości zbiór zadań. Zagadnienia przedstawione w zbiorze: I. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw II. Bilans. Operacje gospodarcze III. Dokumentacja księgowa IV. Konta bilansowe V. Kierunki uszczegółowienia ewidencji VI. Konta wynikowe VII. Techniczne formy księgowości

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość przedsiębiorstw – zbiór rozwiązań

Rachunkowość przedsiębiorstw – zbiór rozwiązań

Teresa Bartel

Rozdział 1. Środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe Rozdział 2. Rozrachunki i roszczenia Rozdział 3. Obrót materiałowy Rozdział 4. Obrót towarowy Rozdział 5. Aktywa trwałe Rozdział 6. Inwentaryzacja Rozdział 7. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności Rozdział 8. Kalkulacja kosztów działalności Rozdział 9. Sprzedaż produktów (wyrobów i usług) Rozdział 10. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozdział 11. Pozostała działalność oper

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań 2

Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań 2

Teresa Bartel

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadzeniem teoretyczny do każdego zagadnienia. Rozwiązane przykłady, liczne tabele, zestawienia, schematy ewidencji oraz zadania do wykonania ze specjalnie przygotowanymi miejscami na rozwiązania. Zbiór zadań zgodny z programem nauczania w średnich i policealnych szkołach o profilu ekonomicznym (w tym licea handlowe i licea profilowane) w przedmiocie: rachunkowość i rachunkowość przedsiębiorstw. Układ zbioru zadań jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości

Teresa Bartel Jolanta Chałupczak Ewa Potulska Katarzyna Stec

Rozwiązania do zadań zamieszczonych w „Zasadach rachunkowości – zbiór zadań

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Zasady rachunkowosci zbiór zadań

Zasady rachunkowosci zbiór zadań

Teresa Bartel

Zagadnienia: 1. Aktywa i pasywa przedsiębiorstw 2. Bilans. Operacje gospodarcze 3. Dokumentacja księgowa 4. Konta bilansowe 5. Kierunki uszczegółowienia ewidencji 6. Konta wynikowe 7. Techniczne formy księgowości

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK