Kędziora Robert

- Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora


Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Ogólne postępowanie administracyjne Kędziora

Kędziora Robert

W podręczniku z ogólnego postępowania administracyjnego omówiona została problematyka z zakresu prawa o postępowaniu administracyjnym uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Opracowanie zawiera m.in. analizę zagadnień dotyczących:- organu administracji publicznej w rozumieniu KPA,- strony i innych uczestników postępowania administracyjnego,- zasad ogólnych postępowania administracyjnego,- czynności procesowych poszczególnych stadiów postępowania,- decyzji adminis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck