KPC Komentarze Kompaktowe

- Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729


Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz do artykułów 1-729

Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

KPC Komentarze Kompaktowe

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odrębne (w tym nowe postępowania: w sprawach gospodarczych oraz w sprawach własn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

KPC Komentarze Kompaktowe

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów procesowych, terminów, dowodów, środków odwoławczych, skargi kasacyjn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks postępowania cywilnego Tom 2 Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

Komentarze Kompaktowe

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:postępowania zabezpieczającego,organów postępowania egzekucyjnego,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,tytułów egzekucyjnych,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych,egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,egzek

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck