KUCHMACZ J

- VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa


VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Kuchmacz Jerzy

W książce, w uporządkowany sposób poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej i finansowej niemal każdego przedsiębiorstwa. Omówiono następujące zagadnienia:- elementy konstrukcji podatku,- podatek w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa zarówno prowadzącego, jak i nieprowadzącego księgi rachunkowe,- wewnątrzwspólnotowe nabycie i d

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Kuchmacz Jerzy

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Fina

Wydawnictwo: Difin

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Kuchmacz Jerzy

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Fina

Wydawnictwo: Difin

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Podatek dochodowy od osób prawnych w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa

Kuchmacz Jerzy

Znajomość funkcjonowania podatków w przedsiębiorstwach i instytucjach, w tym także w aspekcie rachunkowości, stanowi podstawowy zakres wiedzy studentów uczelni ekonomicznych. Rachunkowość podatkowa, obejmująca przede wszystkim problematykę funkcjonowania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, stanowi w każdym roku akademickim przedmiot nauczania dla szerokiej grupy studentów kilku kierunków studiów. Należy do wiodących przedmiotów wykładanych na kierunkach Fina

Wydawnictwo: Difin

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie

Kuchmacz Jerzy

W lekturze omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów podobnie wyników jako wielkości ekonomicznych użytecznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach. W zbiorze w formie zadań podobnie ich rozwiązań zaprezentowano istotę także tradycyjnych, na sposób i uznawanych za nowoczesne koncepcji rachunku kosztów i wyników. Zbiór ma trzon pomocniczych materiałów dydaktycznych. Może zostać użyteczny w proc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie Zbiór zadań z rozwiązaniami

Rachunek kosztów i wyników w przedsiębiorstwie Zbiór zadań z rozwiązaniami

Kuchmacz Jerzy

W publikacji książkowej omówiono koncepcję pomiaru, ewidencji księgowej i prezentacji kosztów dodatkowo wyników jako wielkości ekonomicznych użytecznych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i decyzyjnych występujących w przedsiębiorstwach. W zbiorze w formie zadań dodatkowo ich rozwiązań zaprezentowano istotę również tradycyjnych, jakim sposobem i uznawanych za nowoczesne koncepcji rachunku kosztów i wyników. Zbiór ma natura pomocniczych materiałów dydaktycznych. Moż

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin