Kamil Kazimierczak

- Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II


KPC Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II

Tomasz Szanciło

Dwutomowy sędziowski Komentarz do całego kodeksu postępowania cywilnego po reformie z czerwca 2019 roku pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Kamil Kazimierczak

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

For took: 333.558ms