Kamil Kazimierczak

- Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło


KPC Komentarz

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I-II Szanciło

Tomasz Szanciło

Dwutomowy sędziowski komentarz do całego KPC pod redakcją sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. Tomasza Szanciło liczący ok. 4000 stron. Autorami komentarza jest 24 sędziów (Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych), którzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w zrozumiały sposób komentują kwestie mogące stwarzać problemy w praktyce. Komentarz omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Kamil Kazimierczak

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck