Kapica Wojciech

- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik

Kapica Wojciech

Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Autorami przewodnika są uznani praktycy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy reprezentujący sektor b

Wydawnictwo: Wolters Kluwer