Karol Piech

- Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej


Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej

Karol Piech

W książce zaprezentowano szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków związanych z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej. Omówiono m.in. zasady dokonywania zgłoszeń celnych, możliwości ich sprostowania lub unieważnienia, zasady kontroli zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów. Przedstawiono czynności podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń celnych, co pozwoli prawidłowo wykonywać obowiązki przedstawiciela celnego. Opracowanie zawiera wybór or

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska