Katarzyna Dokukin

- Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej


Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Katarzyna Dokukin

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każde

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 112.31 zł 149

DECYZJE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁEWZORY Z KOM/Z CD

DECYZJE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁEWZORY Z KOM/Z CD

Katarzyna Dokukin

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 0.00 zł 0