Katarzyna Dokukin

- Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej


Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej

Katarzyna Dokukin

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz podstawowe problemy, jakie p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

DECYZJE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁEWZORY Z KOM/Z CD

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Katarzyna Dokukin

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 367.764ms