Katarzyna Dokukin

- Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Pytania i odpowiedzi


Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Pytania i odpowiedzi

Katarzyna Dokukin

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług to publikacja, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.: ogólne zasady fakturowania, występujące rodzaje faktur, zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą, formy korygowania błędów w jej treści. Książka zawiera również: omówienie najbardziej problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania, wzory faktur, liczne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem dla pracowników organów pomocy społecznej

Katarzyna Dokukin

Książka zawiera zestaw wzorów decyzji wydawanych w sprawach pomocy społecznej wraz z praktycznym omówieniem każdego z elementów rozstrzygnięcia i uzasadnienia. Sposób formułowania argumentacji ma pomóc pracownikom organów pomocy społecznej, biorącym udział w procesie wydawania decyzji, minimalizować liczbę odwołań uwzględnianych przez samorządowe kolegia odwoławcze. Po każdej decyzji zamieszczono komentarz wskazujący jej podstawę prawną oraz podstawowe problemy, jakie p

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

DECYZJE W SPRAWACH ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁEWZORY Z KOM/Z CD

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Katarzyna Dokukin

Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wzory z komentarzem

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska