Katarzyna Dudka

- Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka


Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 233.19 zł 299

Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Katarzyna Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 48.73 zł 59

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Katarzyna Dudka

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmian

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 54.38 zł 69

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz

Ewa Bieńkowska

Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobrych praktyk w zakresie postępowania z ofiarami prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska