Katarzyna Dudka

- Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka


kodeks-postepowania-karnego-komentarz-dudka.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Dudka

Katarzyna Dudka

Komentarz do kodeksu postępowania karnego stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 241.99 zł 299

Postepowanie-karne-Kazusy.jpg

Postępowanie karne Kazusy z rozwiązaniami Dudka

Katarzyna Dudka

Każdy kazus w książce z postępowania karnego jest inspirowany rzeczywistym stanem faktycznym. Oprócz pytań naprowadzających na istotę problemu zawiera klarowne omówienie jego rozwiązania oraz wykaz literatury i orzecznictwa. Zakres tematyczny kazusów obejmuje również przypadki z zakresu prawa karnego skarbowego oraz dotyczące problematyki intertemporalnej. Książka jest przeznaczona

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 47.29 zł 59

ksiazka-postepowaniekarne.jpg

Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz

Katarzyna Dudka

W podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmian

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 58.29 zł 69

komentarz+zapobieganie+przemocy.jpg

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Komentarz

Ewa Bieńkowska

Autorzy omawiają pierwszy europejski akt prawny, który wprowadza wiążące państwa-strony minimalne wymogi dotyczące kształtowania sytuacji prawnej i społecznej ofiar tych zjawisk. Przedstawiają wskazania odnośnie do konieczności wprowadzenia zmian legislacyjnych w obowiązujących w Polsce unormowaniach prawnych oraz kształtowania dobrych praktyk w zakresie postępowania z ofiarami prz

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska