Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska

- Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2019 roku


Kodeks postępowania karnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania karnego Komentarz do ustawy z 19.7.2020 roku

Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska

Ustawa z 19.7.2019 r. usprawnia postępowanie karne. Główne zmiany dotyczą m.in.: dostosowania regulacji procesowej do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego, w szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego oraz wprowadzenia ułatwień dla uczestników postępowania karnego. Główne zalety komentarza do kodeksu postępowania karnego to: zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPK zostały zestawione, szczegółowo komentuje przepi

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz

Zasady etyki adwokackiej Orzecznictwo Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (2005-2020)

Katarzyna Gajowniczek Pruszyńska

Wydawać by się mogło, że zasady etyczne palestry są tak stare jak sam zawód adwokata i że każdy wie jak powinien postępować. No, a już na pewno tak stare jak polski samorząd adwokacki, który właśnie obchodzi stulecie istnienia. Wydaje się też, że tak stare zasady mają nadal zastosowanie i odpowiadać powinny na wszystkie nasze wątpliwości co do tego jak powinniśmy postępować, żeby postępować godnie. Nic bardziej mylnego. Rzeczywistość mocno przyspieszyła, nowe wyzwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck