Katarzyna Szaruga

- Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń


dokumentacja-zasad-polityki-szaruga-seredynski.jpg

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać poprzez Internet (sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 129.59 zł 178.5

ustawa-rachunkowosc-komentarz-seredynski-2017.jpg

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy je

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 254.02 zł 336

jpk-magazynu-oddk.jpg

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

Katarzyna Szaruga

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują:- księgi rachun

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 90.71 zł 126

Operacjegospodarczepraktyceksiegowej.jpg

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Katarzyna Szaruga

Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwietnia 2015 r. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów –

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacjazasadpolitykirachunek2015.jpg

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,- komentarz do wytycznych MSR 8 dotycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 124.19 zł 178.5

komentarz2016ustawyrachunkowosci.jpg

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach, kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości. Każdy artykuł ustawy jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

leasing-2018.jpg

Leasing 2018

Jakub Kornacki

W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkowego wraz z porównaniami i konsekwencjami wynikającymi z różnic w ujęciach. Opracowanie zawiera również informacje

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 37.73 zł 49

komentarzseredynski2015ustawyrachunkowosci.jpg

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Oprócz komentarza do poszczególnych artykułów ustawy o rachunkowości w publikacji zostały też zawarte liczne tabele i schematy oraz przede wszystkim przykłady pomagające zrozumieć dane zagadnienie, a także ułatwiające zastosowanie przepisu w praktyce. Jest to kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Plan-kont-komentarz-ustawa-rachunkowosci-MSSF.jpg

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Katarzyna Szaruga

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozd

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

komentarz2015ustawyrachunkowosci.jpg

Komentarz do ustawy o rachunkowości 2015

Katarzyna Szaruga

W komentarzu uwzględniono zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 5 września 2014 r. odnoszące się do jednostek mikro oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zmiany dotyczące MSSF (MSR 27, MSR 28, MSSF 9, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13), uwzględniono również wpływ nowych krajowych standardów rachunkowości (KSR 8, KSR 9). Komentarzowi do poszczególnych a

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK