Katarzyna Szaruga

- Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń


dokumentacja-zasad-polityki-szaruga-seredynski.jpg

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej dokumentacji. Plik można pobrać poprzez Internet (sz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 129.79 zł 178.5

Plan-kont-komentarz-ustawa-rachunkowosci-MSSF.jpg

Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF

Katarzyna Szaruga

W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także przyporządkowano konta do przykładowego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozd

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

jpk-magazynu-oddk.jpg

Jednolity plik kontrolny dla ewidencji magazynowej

Katarzyna Szaruga

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, są zobowiązani do przekazania struktur JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej. W takiej sytuacji podatnik ma nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych struktur JPK. JPK na żądanie obejmują:- księgi rachun

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 92.39 zł 126

Dokumentacjazasadpolitykirachunek2015.jpg

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia obowiązkowego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji:- omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce rachunkowości,- komentarz do wytycznych MSR 8 dotycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 126.49 zł 178.5

leasing-2018.jpg

Leasing 2018

Jakub Kornacki

W publikacji zamieściliśmy aktualne regulacje dotyczące leasingu w świetle ustawy o rachunkowości, Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing , najem, dzierżawa ” oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 17 „Leasing” a także polskiego prawa podatkowego wraz z porównaniami i konsekwencjami wynikającymi z różnic w ujęciach. Opracowanie zawiera również informacje

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Cena: 39.44 zł 49

Dokumentacjazasadpolitykirachunek.jpg

Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym)

Katarzyna Szaruga

Gotowe wzorce zarządzenia niezbędnego w każdej jednostce przygotowane przez doświadczonych biegłych rewidentów z renomowanej firmy audytorskiej. W publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości znajdziesz omówienie wymogów ustawy o rachunkowości dotyczących zasad (polityki) rachunkowości z bardzo szczegółowym wskazaniem obszarów i zagadnień istotnych do ujęcia w polityce r

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

kurs-waluta-przeliczanie.jpg

Różnice kursowe Instruktaż przeliczania w aspekcie podatkowym i bilansowym z przykładami

Katarzyna Szaruga

Praktyczny instruktaż rozliczania i ujmowania w księgach różnic kursowych z uwzględnieniem rozbieżnych regulacji bilansowych i podatkowych. Transakcje w walutach obcych wymagają dla potrzeb ewidencji bilansowych i podatkowych, jak i sprawozdawczości finansowej przeliczenia na walutę polską. Kursy walut obcych w miarę upływu czasu podlegają wahaniom, wpływ tych zmian musi znaleźć od

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Komentarzustawyrachunkow.jpg

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Seredyński Roman

Dogłębny komentarz do Ustawy o rachunkowości kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez praktyków biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z zakresu rachunkowości Każdy artykuł ustawy jest komentowany z uwzględnienie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Operacjegospodarcze.jpg

Operacje gospodarcze w praktyce księgowej

Roman Seredyński

Przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów. Ponad 100 schematów ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z: pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów (omówiono tu m.in.: środki tr

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

ODDK-3125-2_1.jpg

Różnice kursowe

Katarzyna Szaruga

Reguły przeliczania transakcji w walutach obcych na walutę polską zostały określone w prawie bilansowym i podatkowym. Niestety uregulowania te są często odmienne, nawet w zgoła podobnych kwestiach, co komplikuje ewidencję rachunkową i podatkową podmiotów gospodarczych. W opracowaniu wyjaśniono obowiązujące zasady oraz wskazano sposoby na zminimalizowanie skutków istniejących róż

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK