Katarzyna Witkowska Nowakowska

- Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo


Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Katarzyna Witkowska Nowakowska

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają pojęcia i reguły dotyczące przetwarzania danych oraz wątpliwości, które powstały podczas dotychczasowego stosowania rodo. Opisują warunki legalnego przetwarzania danych zwykłych, szczególne kategorie danych i katalog wyjątków, analizują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, a także prezentują cywilnoprawne konsekwencje i odpowiedzialność karną z tytułu łamania przepisów. Jak skutecznie powierzyć zadania w zakresie przetwarzania

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

RODO Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Komentarz

Lubacz Dominik

W komentarzu do RODO znajdziesz odpowiedzi, jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Zmienione regulacje będą obowiązywać wszystkich uczestników obrotu gospodarczego oraz inne podmioty, takie jak stowarzyszenia i fundacje, a także jednostki publiczne. Autorzy w komentarzu uwzględniają również projekt nowej polskiej ustawy o ochronie dan

Wydawnictwo: Wolters Kluwer