Kazimierz Czaplicki

- Kodeks wyborczy komentarz


Kodeks-wyborczy-komentarz-2013.jpg

Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;- do Parlamentu Europejskiego;- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 156.19 zł 199

WOLT-2035-2_1.jpg

Samorządowe prawo wyborcze

Kazimierz Czaplicki

Stan prawny 1.08.2010 rok Komentarz do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma na celu ułatwienie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz za pomocą administrację organów samorządu terytorialnego: gmin, powiatów i województw. W tezach komentarza do zawierającej analogic

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska