Kazimierz Czaplicki

- Kodeks wyborczy komentarz


Kodeks wyborczy komentarz

Kodeks wyborczy komentarz

Kazimierz Czaplicki

Celem komentarza do kodeksu wyborczego jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów:- do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;- do Parlamentu Europejskiego;- do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W drugim wydaniu komentarza do kodeksu wyborczego znajd

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Samorządowe prawo wyborcze

Samorządowe prawo wyborcze

Kazimierz Czaplicki

Stan prawny 1.08.2010 rok Komentarz do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma na celu ułatwienie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze oraz za pomocą administrację organów samorządu terytorialnego: gmin, powiatów i województw. W tezach komentarza do zawierającej analogiczne rozwiązania ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta znajduje się

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 350.889ms