Kazimierz Jaśkowski

- Kodeks pracy Komentarz 2019 Jaśkowski


Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski

Kodeks pracy Komentarz 2019 Jaśkowski

Kazimierz Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: związków zawodowych; pracowniczych planów kapitałowych; postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna); ochrony danych osobowych pracownika; układów zbiorowych pracy zatrudniania młodocianych; regulacji skutków śmierci pracodawcy dla stosunków pracy w związku z wprowadzeniem instyt

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

MERITUM Prawo pracy 2019

Meritum Prawo pracy 2020 Aktualizacja w formie elektronicznej przez cały 2020 rok

Kazimierz Jaśkowski

Cenione Meritum o prawie pracy przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany:- wynikające z RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wprowadza

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Kodeks pracy Komentarz

Kodeks pracy Komentarz

Kazimierz Jaśkowski

Komentarz do Kodeksu pracy składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy dotyczy ustawy - Kodeks pracy. Poszczególne przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego - także niepublikowanym, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały wzory podstawowych oświadczeń stron stosunku pracy oraz informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczy

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska