Kazusy Podręcznik prawo

- Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec


Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami Miemiec

Kazusy Podręcznik prawo

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków eur

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 48.14 zł 59

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników

Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników Malinowski

Radosław Brzeski

Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje:- jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności,- stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań. Autorzy książki Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań, rachunku nazw, rachunk

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami

Prawo cywilne kazusy z rozwiązaniami Jelonek Jarco

Fryderyk Zoll

Zbiór kazusów z prawa cywilnego:- zawiera rozwiązania,- przybliża metody rozwiązywania kazusów,- ułatwia przygotowanie do egzaminów z prawa cywilnego,- ugruntowuje umiejętność wnioskowania i argumentowania prawniczego.Publikacja obejmuje kazusy z rozwiązaniami o zróżnicowanym stopniu trudności, łączące w sobie często zagadnienia zaczerpnięte z kilku działów prawa cywilnego. W każdym rozwiązaniu punkt ciężkości stanowi prawidłowe usystematyzowanie rozważanych zagadnie

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Kazusy Podręcznik prawo

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:- od podstawowych pojęć: pojęcie podatku, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;- do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Postępowanie cywilne Kazusy Testy Wzory

Postępowanie cywilne Kazusy Testy Wzory

Bodio Joanna

Postępowanie cywilne. Kazusy. Testy. Wzory to publikacja przygotowana specjalnie dla aplikantów, która zawiera opisy przykładowych stanów faktycznych oraz pytania wraz z odpowiedziami i komentarzami, wzorami i testem sprawdzającym. Pozwala ona na dokładne przygotowanie się do egzaminów końcowych. Rozwiązania kazusów poprzedza wskazanie orzecznictwa (głównie Sądu Najwyższego) nawiązującego do podobnych sytuacji oraz zalecanej literatury naukowej. Autorzy dokonali wyboru głó

Wydawnictwo: LexisNexis Polska

Postępowanie cywilne Kazusy Orzecznictwo Literatura

Postępowanie cywilne Kazusy Orzecznictwo Literatura

Przemysław Kucharski

Postępowanie cywilne. Kazusy. Orzecznictwo. Literatura to opracowanie adresowane do studentów wydziałów prawa, aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także osób prowadzących ćwiczenia, seminaria lub szkolenia z prawa postępowania cywilnego. Może być ono również przydatne początkującym sędziom, adwokatom i radcom prawnym. Zbiór stanowi uzupełnienie podręczników z postępowania cywilnego oraz pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej w toku wykładów uniwers

Wydawnictwo: LexisNexis Polska