Kazusy Podręcznik prawo

- Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami


Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Kazusy Podręcznik prawo

W książce z prawa finansów publicznych w sposób przejrzysty przedstawiono skomplikowane zagadnienia prawa finansów publicznych, kładąc nacisk na stosowanie prawa w praktyce. W książce autorzy wyjaśnili problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych oraz procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich). Uwzględnili obowiązujące akty normat

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Kazusy Podręcznik prawo

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:- od podstawowych pojęć: pojęcie podatku, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;- do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty s

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

For took: 390.610ms