Kegel Zdzisław

-


Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Kegel Zdzisław

Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, toż również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapobiegania im. Przedstawiono zarówno zdatność tej dziedziny w sferach cywilnych i administracyjnych dodatkowo jej wykorzystanie w kwestiach prawnych i psychologicznych; obszerna sesja tematyczna poświęcona była na przy

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL

For took: 411.370ms