Kegel Zdzisław

- Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji


Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Współczesna kryminalistyka i nauki pokrewne w administracji

Kegel Zdzisław

Uczestnicy przedstawiciele środowisk akademickich, pomimo tego również pracownicy administracji publicznej (policji, straży miejskiej, urzędów celnych) skupili się na pokazaniu zastosowania kryminalistyki i nauk pokrewnych nie tylko w procesie dowodzenia przestępstw i zapobiegania im. Przedstawiono również zdatność tej dziedziny w sferach cywilnych i administracyjnych oraz jej wykorzy

Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL