Kenig Witkowska Maria Magdalena

- Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej


Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

Kenig Witkowska Maria Magdalena

Podręcznik Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego, a w tym m.in.: historię Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, strukturę instytucjonalną UE, źródła prawa UE i ich stosowanie na płaszczyźnie krajowej, rodzaje postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. PODRĘCZNIKI PRAW

Wydawnictwo: C.H. Beck

Cena: 48.73 zł 59