Kinga Flaga Gieruszyńska

- Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD


pisma-procesowe-w-postepowaniu-egzekucyjnym.jpg

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska

Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

koszty-sprawy-kpc-komentarz.jpg

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

postepowanie-cywilne-komentarz-gieruszynska.jpg

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

biegyy-postepowaniu-cywilnym-karnym.jpg

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 158.39 zł 179

kpc-zielinski-komentarz-beck.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Zieliński Andrzej

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

wzory+pism+procesowych+cywilnych.jpg

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz

Najnowsze wydanie książki o wzorach pism procesowych uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w szczególności: - złagodzenia przepisów o formie czynności prawnych,- zwiększenia katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych,- w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

prawobeckskryptyprawneaplikacja.jpg

Prawo upadłościowe i naprawcze Skrypty Becka

Kinga Flaga Gieruszyńska

Nowa ustawa wprowadziła wiele nowych instytucji i rozwiązań mających zastosowanie w przypadku upadłości przedsiębiorcy lub zagrożenia niewypłacalnością. Nie sposób pominąć tych regulacji, zważywszy, że coraz częściej stanowią one przedmiot nauczania na studiach prawniczych i administracyjnych. Tendencja ta jest uzasadniona z uwagi na to, że problem niewypłacalności staje się

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

informatyzacja-postepowania-cywilnego-komentarz.jpg

Informatyzacja postępowania cywilnego Komentarz

Gołaczyński Jacek

Stan prawny: 1 kwietnia 2016 r. Komentarz zawiera zmiany wchodzące w życie 1.7.2016 oraz 8.9.2016 r. Komentarz zawiera omówienie przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu spółek handlowych, które tworzą problematykę informatyzacji postępowania cywilnego. Wyżej wymienione przepisy zostały zmienione: - ustawą z 9.1.2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

media+elektroniczne+wspolczesne+problemy+prawne.jpg

Media elektroniczne współczesne problemy prawne

Kinga Flaga Gieruszyńska

W książce oprócz zagadnień z zakresu informatyzacji omówiono także problematykę mediów elektronicznych dotyczącą m.in.:- wpływu rozporządzenia eIDAS na prawo polskie (wpływ rozporządzenia na polskie prawo prywatne oraz na skuteczność elektronicznych pism procesowych w sądowym postępowaniu cywilnym; możliwość wykorzystania pieczęci elektronicznej; identyfikacja elektroniczna w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck