Kinga Flaga Gieruszyńska

- Ochrona danych osobowych


Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka przedstawia problematykę ochrony danych osobowych w kontekście dochodzenia roszczeń i obrony praw w postępowaniach, zwłaszcza w takich, w których pojawiają się dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące informacji o stanie zdrowia (np. w sprawach z udziałem pacjentów), o życiu osobistym i preferencjach seksualnych (np. w sprawach rodzinnych). Zagadnienia te są szczególni

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Cena: 90.94 zł 119

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Komentarz

Kinga Flaga Gieruszyńska

Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja

Kinga Flaga Gieruszyńska

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Things – Internet Rzeczy), Blockchain, AI (ang. Artificial Intelligence – Sztuczna Inteligencja) i Cybersecurity (cyberb

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Pisma pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Kinga Flaga Gieruszyńska

Pisma, pisma procesowe oraz umowy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego z objaśnieniami i płytą CD

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Postępowanie cywilne Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych

Kinga Flaga Gieruszyńska

Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe. Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe to praktyczne omówienie procedury cywilnej poprzez wszystkie jej instytucje oraz etapy postępo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym

Kinga Flaga Gieruszyńska

Książka stanowi praktyczny komentarz omawiający instytucję biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym. Biegły, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, pełni rolę pomocnika organu procesowego w sytuacjach wymagających specjalnych wiadomości. Stanowi on instytucję prawa procesowego i może używać tytułu biegłego tylko sporządzając opinie dla określonego w przepisach prawa k

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 154.29 zł 179

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Zieliński

Zieliński Andrzej

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego komentarz Zieliński. Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 0.00 zł 0

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Tomasz Aniukiewicz

Najnowsze wydanie książki o wzorach pism procesowych uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., związane ze zwiększeniem informatyzacji postępowania cywilnego. Zmiany te dotyczą w szczególności: - złagodzenia przepisów o formie czynności prawnych,- zwiększenia katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniach elektronicznych,- w

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska