Kinga Grzelak

- Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania z suplementem elektronicznym


Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania z suplementem elektronicznym

Kinga Grzelak

Komentarz do nowych znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycy

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK