Kinga Grzelak

- Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)


ksiazka-nowa-warunki-techniczne.jpg

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 118.79 zł 157.5