Klawenek Artur

- Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli


Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Samorządowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Klawenek Artur

Publikacja powstała na bazie dokonanej przez autora analizy ponad 1300 stron nauczycielskich regulaminów wynagradzania, z której wynika, że aż 42% zbadanych regulaminów wymaga natychmiastowej zmiany! Dotyczy to odpowiednio prawie 50% gmin, 32% powiatów i 12,5% miast na prawach powiatu. Pomijanie regulacji, powielanie błędów, przekraczanie zakresu upoważnienia, nieprecyzyjne regulacje, błędne powołania to tylko niektóre z błędów popełnianych w zasadzie przez wszystkich projekto

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Wynagrodzenia w oświacie 2020 Komentarz

Wynagrodzenia w oświacie 2020/2020 + płyta CD

Klawenek Artur

Przykłady, pytania i odpowiedzi, przepisy. Do książki dołączona została płyta CD, na której zamieszczone zostały w wersji elektronicznej akty prawne oraz wzory dokumentów, przydatne przy naliczaniu wynagrodzeń. Dzięki publikacji zyskają Państwo także dostęp online do stale aktualizowanych informacji, umożliwiających poprawne kształtowanie płac nauczycielskich. Książka zawiera obszerny komentarz opisujący: - system wynagradzania nauczycieli; - kompetencje administracji rz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck